Voorlopig rijbewijs

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument; het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. 
Wie slaagt voor het theoretisch examen, krijgt een attest. Dat attest is 3 jaar geldig. Met het attest kan een voorlopig rijbewijs aangevraagd worden bij het dienst Bevolking.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

TERUGKOMMOMENT

Sinds 1 oktober 2017 is iedereen die een voorlopig rijbewijs aanvraagt, verplicht om deel te nemen aan een terugkommoment.

Zes tot negen maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment van 4 uren. Dat bestaat uit een groepsgesprek over attitude op de weg en praktijkoefeningen op een afgesloten terrein.

Volg je het terugkommoment niet of niet tijdig, dan riskeer je een (administratieve) sanctie die kan oplopen tot 4000 euro.

IS JE VOORLOPIG RIJBEWIJS GESTOLEN OF BEN JE HET VERLOREN?

Bij verlies of diefstal van je voorlopig rijbewijs doe je aangifte bij de politie en bekom je een attest voor de aanmaak van een rijbewijsduplicaat. Hiermee ga je naar de dienst Bevolking.
Belangrijk: het attest vervangt je voorlopig rijbewijs niet.

Bij terugvinden van je verloren of gestolen voorlopig rijbewijs dien je dit ter beschikking te stellen van de politie.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf de leeftijd van 17 jaar.
  Sinds 13 maart 2020 is het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht. U hoeft dus niet langer een attest voor te leggen aan het gemeentebestuur als u zich wilt laten registreren op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-chauffeur die u gaat begeleiden. 
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uren praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Bevolking.

Meebrengen

Als je het voorlopig rijbewijs zelf ophaalt:

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee
 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs.

Als je het voorlopig rijbewijs voor iemand anders ophaalt:

 • alle bovenvermelde documenten
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25.

Voor het terugkommoment betaal je € 100 (incl. BTW).

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.