Geluidshinder

LawaaiGeluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is sfeerbepalend. Het kan echter zo luid zijn dat het hinderlijk wordt. Dan spreekt men van geluidshinder. Met klachten over geluidshinder kan je terecht bij de politie van Halen.

 

 

 

 

Wetgeving

Artikel 3 tot en met artikel 16 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement).

Enkele vaak voorkomende klachten in verband met geluidshinder en wat het GAS-Reglement daarover zegt:

Muziek in voertuigen
Artikel 10: ‘Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. …’

Grasmaaiers en dergelijke
Artikel 13: ‘Het gebruik in openlucht van grasmaaiers en andere werktuigen met elektrische- of ontploffingsmotoren is toegelaten op werkdagen en zaterdagen tussen 09.00 u. en 22.00 u. Het gebruik van dergelijke toestellen op zondagen en wettelijke feestdagen is enkel toegestaan tussen 10.00 u. en 12.00 u. Dit artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden.’

Dieren
Artikel 14: ‘Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of door eender welk ander aanhoudend geluid, ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan. …’

KnalVuurwerk en wensballonnen
Artikel 15: ‘Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het openbaar domein als op privédomein, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of gebruik te maken van voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of rookbussen behalve op oudejaarsavond vanaf 23.00 u. tot nieuwjaarsdag 01.00 u. Het gebruik van wensballonnen is altijd verboden.’

Omgaan met geluidshinder

 • ga na van welk geluid je last hebt,
 • wanneer komt dit geluid voor en heb je er altijd evenveel last van?
 • praat met omwonenden, zodat je probleem zo objectief mogelijk kan beoordeeld worden,
 • praat met je buren en probeer tot een goede oplossing te komen voor beide partijen,
 • als je er niet uitkomt, kan je de politie verwittigen; zij kunnen bemiddelen,
 • in laatste instantie kan je je tot de vrederechter richten.

Voor je recht hebt om te klagen moet je natuurlijk zien dat je zelf niet in de fout gaat. Enkele tips om geluidshinder te beperken:

 • verwittig je buren als je een feestje gaat geven of een lawaaierig karwei gaat uitvoeren,
 • wacht om het gras te maaien en de haag te snoeien tot de buren en hun gasten niet langer in de tuin zitten,
 • kijk bij aankoop van een toestel (grasmaaier, hakselaar, haagschaar, …) ook naar de geluidsproductie,
 • probeer luidruchtige karweien te plannen op momenten dat je omwonenden niet stoort,
 • hou rekening met de specifieke situaties van je buren (slapende kinderen, mensen met nachtdienst, studerende jongeren, …),
 • zet de televisie of de radio niet te hard. Als je graag naar luide muziek luistert, sluit dan ramen en deuren of gebruik een koptelefoon. Plaats boxen of televisietoestel bij voorkeur niet langs gemeenschappelijke muren,
 • vermijd contactgeluiden en plaats vilt of rubber onder stoelpoten, rubberen tegels onder wasmachines, tapijt op de trap, …
 • gierende banden, piepende remmen of een lawaaierige uitlaat horen niet thuis in een woonomgeving. Pas je rijgedrag aan, ook als motorrijder. Laat de motor van je wagen ook niet onnodig draaien,
 • houd rekening met de afstand tot je buren voor je een dier koopt dat veel lawaai maakt. Want misschien zijn zij niet zo’n liefhebbers van hondengeblaf of andere dierengeluiden,
 • en als je toch graag lawaai wil maken, zorg er dan voor dat niemand anders er last van heeft. Isoleer alles degelijk. Dit kan natuurlijk ook helpen als je zelf last hebt van lawaaihinder.

Betrapt!

Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het geluid werd opgemerkt wordt er een proces-verbaal opgesteld door de politie. Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de GAS-ambtenaar die je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) oplegt.

Contactinformatie