Geurhinder

GeurhinderWanneer je een geur waarneemt in je omgeving die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je gezondheid acht, dan spreken we over geurhinder. Vaak wordt die geurhinder veroorzaakt door het verbranden van afval en bij uitstoten door productieprocessen.

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden! Met klachten over geurhinder kan je terecht bij de Milieudienst van de stad en bij de politie van Halen.

Meld geurhinder bij de Milieudienst

Wetgeving

  • De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem).
  • Artikel 83 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘Het is verboden afvalstoffen te verbranden in open lucht. Onder afvalstoffen wordt verstaan papier, plastic, piepschuim, autobanden, textiel enzovoort. Ook biomassa-afval zoals gft, houtafval (sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout, gebeitst hout, multiplex, spaanplaat) en groenresten, mag onder geen enkele omstandigheid verbrand worden.’

De wetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen. Deze kan je terugvinden op de website van het Departement Omgeving: ‘Stook Slim!’ en in het GAS-Reglement. Voorbeelden zijn het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur; het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer en barbecueën.

Sorteer en composteer

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw leven. Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.
Neem op deze website eens een kijkje in de verschillende sorteerregels die je kunnen helpen.

Betrapt!

Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag is een schending van de milieuregelgeving. Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt wordt er een proces-verbaal opgesteld door de politie. Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de GAS-ambtenaar die je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) oplegt.

Contactinformatie