Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Het lichaam van een overledene kan begraven of gecremeerd worden.

Wanneer gekozen wordt voor een traditionele begrafenis, wordt de kist in een grafkelder (voor 1 of 2 personen) geplaatst op het grafveld.
Wanneer de overledene gecremeerd wordt, zijn er meerdere mogelijkheden (zie pagina 'Begraven of cremeren').
Voor de plaats van begraven betaal je een concessie aan het stadsbestuur.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn/haar echtgenoot
 • zijn/haar bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

De concessie wordt aangevraagd door de nabestaanden. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Je vraagt de concessie aan bij de dienst Burgerlijke Stand aan de hand van het aanvraagformulier.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene en bedraagt 25 of 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie wordt de akte van bekendmaking van de vervallen grafconcessies aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan het stadsbestuur opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

  25 jaar50 jaar
 Grafconcessie voor 1 persoon € 450 € 650 
 Grafconcessie voor 2 personen € 575  € 775 
 Columbariumconcessie € 350  € 450 
 Urnegrafconcessie € 385  € 485 
 Hernieuwing van een grafconcessie na 25 jaar € 200  € 350 
 Hernieuwing van een grafconcessie na 50 jaar € 150  € 200
 Hernieuwing van een columbariumconcessie na 25 jaar € 100  € 175 
 Hernieuwing van een columbariumconcessie na 50 jaar  € 75  € 150 
 Hernieuwing van een urnengrafconcessie na 25 jaar € 100  € 175 
 Hernieuwing van een urnengrafconcessie na 50 jaar € 75  € 150 
 Naamplaatje € 30 € 60 
 Asverstrooiing voor een niet-inwoner  € 50 
 Kostprijs voor opgraven van stoffelijk overschot  € 200 
 Kostprijs voor opgraven van een asurne uit columbarium of urnegraf  € 50 
 Bijzetting van 1 urne (max.) bij een concessie  € 100 

 

Retributie voor niet-inwoners, zoals bedoeld in art. 11.4 van het reglement op de begraafplaatsen: € 250.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Contactinformatie