Jaarlijkse traditie – Het Grote Voetgangers- en Fietsexamen

Jaarlijkse traditie – Het Grote Voetgangers- en Fietsexamen

 

Op maandag 11 maart vindt het eerste Grote Voetgangersexamen van dit jaar plaats. De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat de komende maanden in lagere scholen langs om te testen of leerlingen klaar zijn om zich zelfstandig in het verkeer te begeven.

De leerlingen uit lagere scholen in alle gemeenten van de politiezone leggen de komende weken Het Grote Voetgangersexamen of Het Grote Fietsexamen af. Deze examens werden ontwikkeld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat in scholen langs om te testen of de leerlingen klaar zijn om zich zelfstandig, te voet of met de fiets, in het verkeer te begeven.

Op een uitgestippeld parcours moeten de kinderen verschillende manoevers uitvoeren. Leerlingen uit het vierde leerjaar die Het Grote Voetgangersexamen afleggen, leren vooral in verschillende situaties de straat over te steken. Leerlingen van het zesde leerjaar leggen een parcours af met de fiets en tonen tijdens Het Grote Fietsexamen dat zij onder andere veilig kunnen afslaan en weten hoe ze voorrang moeten verlenen.

 

Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart wordt het Grote Voetgangersexamen afgenomen bij de leerlingen van het vierde leerjaar in lagere scholen in Halen. Op 7 en 8 mei zijn de leerlingen van het zesde leerjaar aan de beurt voor het Grote Fietsexamen.