Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Wereldkaart op handen

Voorwaarden

  • Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

  • In principe verblijft je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.
  • Als asielzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.
  • Als de procedure afgelopen is, dan dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Voor meer informatie omtrent de procedure kan je de Sociale Dienst contacteren.

Contactinformatie

Contactpersonen