Maai mei niet!

Maai mei niet!

Wil je zelf eens ontdekken wat er gebeurt als je gras een maandje ongemoeid laat?

Door het gras een maand te laten groeien krijgt de biodiversiteit  een boost en insecten zoals bijen en vlinders smullen van een rijker voedselmenu. Bovendien droogt de bodem minder snel uit vanwege de parasolfunctie van het langere gras, en houdt het water ook langer vast. Een belangrijke surplus in tijden van klimaatverandering.

Registreer je tuin & doe mee! 
 
 

Ook in 2024 doet Halen mee! De volgende openbare graszones worden een maand lang niet gemaaid:

  •  het oude Kerkhof Halen
  •  wachtbekken Van Zurpeledijk
  •  rond De Velpe
  •  Kambergen tegen het bos / achter de rietbron tegen de Velpe
  •  bermen Kolenberg
  •  de verschillende bermen die niet worden gemaaid in mei en opgenomen zijn in het bermbeheerplan

In het laatste weekend gaan we bloemetjes tellen. Info hierover volgt nog en de resultaten worden nadien bekend gemaakt.

Week van de bij


Aansluitend op Maai Mei Niet is er de week van de bij. Om de biodiversiteit helemaal een boost te geven gaan wij op verschillende openbare plaatsen stroken en perken inzaaien, conform de klimaatdoelstellingen, zodat niet alleen de bijtjes, maar ook andere insecten kunnen smullen van al dat lekkers.

Ga genieten van de bloemetjes en de bijtjes bij volgende bloemperken:

  • site Panoven
  • langs de Velpe ter hoogte van het Raubrandplein