Naamsverbetering

Als je familienaam of voornaam niet juist vermeld staat in je geboorteakte door bijvoorbeeld een schrijffout, kan deze fout verbeterd worden na een gunstig advies van de Procureur des Konings.

Een 'verandering' van je naam of voornaam, zonder dat er sprake is van een administratieve fout, gebeurt via koninklijk besluit of ministerieel besluit: zie "Veranderen van (familie)naam" en "Veranderen van voornaam”.

Fouten in aktes uit het buitenland kunnen enkel worden verbeterd door een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dergelijk vonnis kan aangevraagd worden door een advocaat.

Procedure

  • Ga langs bij de dienst Burgerlijke Stand in de gemeente of stad waar jouw geboorteakte werd opgemaakt.
  • De ambtenaar dient een verzoekschrift in bij de Procureur des Konings met de nodige bewijsstukken.
  • Wanneer de Procureur des Konings een gunstig advies verleent, word je geboorteakte verbeterd door het aanbrengen van een randmelding aan de akte. Ook andere akten, zoals je huwelijksakte of de geboorteakten van je kinderen, worden automatisch aangepast.
  • De dienst Burgerlijke Stand van je huidige woonplaats wordt verwittigd, zodat er een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs kan worden aangemaakt.

Meebrengen

De nodige bewijsstukken, bijvoorbeeld de geboorteakte van je ouders of grootouders.

Contactinformatie