Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als orgaandonor.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd word, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

  • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
  • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
  • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven,
  • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je jouw keuze laten registreren bij de dienst Bevolking. 

De dienst Bevolking voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

De registratie van je verklaring inzake orgaandonatie is gratis.

Contactinformatie