Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier,
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt,
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk),
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke,door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening,
  • niet meer bij bewustzijn is,
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je de wilsverklaring laat registreren bij de dienst Burgerlijke Stand heb je een bijkomende garantie dat meer mensen op de hoogte zijn van je wensen en dat deze worden gerespecteerd na je overlijden.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Meebrengen

  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring,
  • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aflegt.

Bedrag

Het laten registreren van een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Regelgeving

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

Contactinformatie