Personeelsdienst

Personeelsdienst

De medewerkers van onze personeelsdienst zorgen voor alle administratie aangaande het personeel van de stad. Daartoe behoren onder andere: 

  • het beheer van de individuele personeelsdossiers,
  • de weddeberekening,
  • de loopbaanontwikkeling en loopbaanopvolging,
  • ...

Vacatures

Vacatures bij het stadsbestuur worden aangekondigd via deze website, onze stad app, kranten en reclamebladen en indien mogelijk het infoblad.

Wil je solliciteren op een van de vacatures bij onze stadsdiensten?

  • mail dan de documenten waarnaar gevraagd wordt in de vacature door naar de Personeelsdienst,
  • stuur ze per post naar het college van burgemeester en schepenen - Markt 14 - 3545 Halen,
  • of geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis.

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

diensthoofd
Nora Werckx

medewerker
Evi Hermans 

Sabrina Nijs

NaamTel
Evi Hermans(hoofdmedewerker)
Sabrina Nijs()