Vacatures

Heb je interesse in een uitdagende en leuke job? Stel je kandidaat bij voor één van onze openstaande vacatures!

Het stadsbestuur richt een aanwervingsexamen (voor onbepaalde duur) met aanleg wervingsreserve in. 

1 FTE Deskundige vrije tijd en cultuur - contractueel – niveau B1-B3

Je organiseert de werking van de dienst cultuur en zorgt voor de coördinatie en organisatie  van   het   vrijetijdsprogramma   Buitenschoolse   Opvang   Activiteiten.   Je rapporteert aan de lokale en hogere overheid en je bewaakt de subsidies. Samenwerking met de verschillende diensten van vrije tijd, welzijn en OCMW is hierbij belangrijk.

1 FTE Deskundige patrimonium - contractueel - niveau B1-B3

Je onderhoudt en beheert het patrimonium van de stad, het OCMW en het AGB  zoals bepaald in het strategisch meerjarenplan. Je zorgt ervoor dat het patrimonium technisch, hygiënisch en duurzaam onderhouden wordt. Je ondersteunt de coör- dinator grondgebiedzaken en volgt toegewezen projecten nauwgezet op.

0,5 FTE Administratief medewerker leefmilieu - contractueel – niveau C1-C3

Je volgt op wat er leeft rond duurzaamheid en leefmilieu. Je staat in voor de informatieverstrekking aan de burgers over milieuzorg en voor de administratieve ondersteuning van de dienst milieu.

0,5 FTE Administratief medewerker buitenschoolse kinderopvang - contractueel - IFIC loonschalen (schaal 11)

Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en de veilige opvang van kinderen uit  het kleuter- en lager onderwijs. Je wisselt informatie uit met het team, de ouders en  de bevoegde diensten. Je werkt voor en na de schooluren en tijdens de vakantie- periodes. Je bent klantvriendelijk, integer en een objectieve teamplayer. Je kent de sector en je kan werken met het MS Office-pakket.

  • Aanwervingsvoorwaarden: • Diploma professionele bachelor (niveau B) of diploma hoger secundair onderwijs (niveau C/IFIC) • Je slaagt voor het aanwervingsexamen
  • Aanbod: •  Boeiende  job  •  Geïndexeerd  bruto  maandloon:  min.  €2509,94  – max. € 4229,18 (niveau B); min.€1965,88 – max.€3598,07 (niveau C) • maaltijdcheques €8 , hospitalisatieverzekering • fietsvergoeding • 30 verlofdagen • Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar relevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit
  • Interesse? Stuur je kandidatuur, cv en een kopie van je diploma, uiterlijk 23   januari   2022   naar   het   College  van   burgemeester en  schepenen,  Markt  14,  3545  Halen  of  geef  ze  af  aan  het  onthaal  in  het  stadhuis.  Mailen  kan  ook    naar   personeelsdienst@halen.be.   Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard. 

Spontaan solliciteren? 

Heb je interesse om voor de stad of het OCMW te werken, maar is er op dit moment geen vacature voor jou? Laat dan je CV en gegevens bij ons achter, zo kom je in onze wervingsreserve terecht. 

Van zodra er een vacature beschikbaar is die bij je past, nemen wij contact met je op. 

Contactinformatie