Sluikstorten

SluikstortWetgeving

Artikel 55 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen, op een wijze of tijdstip dat niet overeenstemt met deze verordening en andere wettelijke bepalingen.’

Sluikstorten is dus uit den boze!

Wat moet je doen als je een sluikstort opmerkt?

Als je een sluikstort opmerkt, aarzel dan niet de Milieudienst of Technische Dienst te contacteren. Zij zullen er voor zorgen dat het afval wordt verwijderd en dat in samenwerking met de politie de schuldige, wordt vervolgd. De burgemeester kan gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken om de identiteit van de overtreder te achterhalen.

Meld een sluikstort aan de Milieudienst/technische dienst

Betrapt!

Sluikstorten is een schending van de milieuregelgeving. Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het sluikstort werd opgemerkt wordt er een proces-verbaal opgesteld door de politie. Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de GAS-ambtenaar die je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) oplegt en je wordt verder ook vervolgd.
Je zal ook de kosten om de afvalstoffen op te laten ruimen moeten betalen.