Uitbreiding zone 50!

Vanaf vrijdag 1 maart, worden volgende zones in Loksbergen uitgebreid naar zone 50:

  • Lindestraat van einde bebouwde kom tot gemeentegrens Kortenaken (brug Velpe)
  • August Cuppensstraat van einde bebouwde kom tot Mannekeshaagstraat
  • Mannekeshaag over de ganse lengte, van Gidsenstraat tot gemeentegrens Kortenaken (ook op grondgebied Kortenaken blijft het hier zone 50)