Veiliger verkeer door tonnagebeperking in Halen, Diest en Lummen

In samenwerking met buurgemeenten Lummen en Diest voeren we een tonnagebeperking in. Om de verkeersveiligheid te vergroten, willen de drie gemeenten het doorgaand vrachtverkeer weren uit de woonstraten van Schaffen, Zelem en Linkhout. De wijzigingen gaan in vanaf donderdag 1 september 2022.

De tonnagebeperking zal gelden voor zwaar verkeer van meer dan 7,5 ton in het gebied tussen de Diestsebaan/Wezelbaan (N2), Meldertsebaan (N725), Zelemsebaan/Meldertstraat en Linkhoutstraat. Op die manier omvat de tonnagebeperking:

  • het centrum van Zelem;
  • aansluitend Linkhout tot aan de Linkthoutstraat;
  • in Schaffen de Zelemseweg, Postbaan en omliggende woonstraten.

Sluipverkeer van zware vrachtwagens tussen de Staatsbaan (N2) en Tessenderlo/Beringen moet zo verleden tijd zijn.

Risico’s beperken

Met de tonnagebeperking willen we het risico op incidenten met grote vrachtwagens beperken op momenten en plaatsen waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Ook geluids- en trillingshinder bij woningen die dicht bij de rijbaan staan worden op deze manier vermeden..

Plaatselijke bediening

Vrachtwagens voor plaatselijke bediening zijn uiteraard nog welkom. Zij rijden via de omliggende snel- en gewestwegen en kunnen vervolgens onder meer via de Meldertsebaan, Zelemsebaan, Meldertsestraat en Mosstraat, of via de Kolenbergstraat hun bestemming bereiken.

 

Contactinformatie