Werken Stokstraat - aanleg gescheiden rioleringsstelsel

1
jun
2022

De rijweg zal volledig vernieuwd worden en er zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. De aangestelde aannemer is Carmans. 

Samen met de aanleg van de riolering worden ook de nutsleidingen vernieuwd en ondergronds gebracht. Deze werken zijn intussen gestart en zullen enkel in de berm uitgevoerd worden. Daardoor brengen deze werken niet veel hinder met zich mee. 

Er volgt voor de betrokken bewoners nog een infovergadering waarbij het project hen in detail wordt toegelicht.