Zwerfvuil

ZwerfvuilMet zwerfvuil bedoelen we klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan op de grond, in het water, … weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... noem maar op.

Meestal gaat het om kleine hoeveelheden. Maar die vele kleintjes zorgen er wel voor dat onze straten, pleinen, rivieren, … vuil ogen. Iedereen die zomaar iets weggooit, veroorzaakt dus zwerfvuil.

Wetgeving

Artikel 52 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘Het is verboden om het privédomein, het openbaar domein of de voor het publiek toegankelijke plaatsen te bevuilen, hetzij door eigen toedoen, hetzij door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht heeft of waarover men zeggenschap heeft. Het gaat bijvoorbeeld om het weggooien van verpakkingen van snoep en andere snacks, flessen, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen en andere afvalstoffen.’

Betrapt!

Afval weggooien op privédomein, openbaar domein of publiek toegankelijke plaatsen is een schending van de milieuregelgeving. Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het zwerfvuil werd opgemerkt wordt er een proces-verbaal opgesteld door de politie. Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de GAS-ambtenaar die je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) oplegt.

Meld zwerfvuil aan de milieudienst/technische dienst

Logo MooimakersKom op voor een mooie buurt

Zeg neen tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Word een Mooimaker en claim je propere plek. 

VOOR WIE?

Jij en jij … en jij ook. Iedereen die zich ergert aan het zwerfvuil in het straatbeeld en net dat ietsje verder wil gaan door de handen uit de mouwen te steken. Het kan in individueel verband of in team, bijvoorbeeld met de buren. Je kan kiezen voor een éénmalige opruimbeurt of je opgeven om meerdere malen per jaar de omgeving proper te houden.

HOE MEEDOEN? 

Dit kan heel éénvoudig en heel het jaar door. Surf naar de digitale claimkaart van Mooimakers en claim een stukje grond in de buurt. Dat kan gaan om een parkje, een straat, een wijk. Zo engageer je je officieel om deze zone afvalvrij te houden. Je moet je registreren via je facebook account of via een emailadres.

Je kan met je afvalzakken zwerfvuil terecht op het recyclagepark.

EEN ZONE GECLAIMD, WAT NU?

Neem contact op met onze duurzaamheidsambtenaar. Je krijgt het nodige opruimmateriaal (afvalzakken en werkhandschoenen) om de zone op te ruimen en de nodige praktische afspraken worden gemaakt. Ook indien het claimen niet zo goed lukt, kan je contact opnemen met de duurzaamheidsambtenaar.

BELONING

Je wordt als opruimer beloond met LimbU’s, maximum 100 per jaar:

 • 1 keer per jaar: max. 100 LimbU's/jaar
 • 1 keer per kwartaal: max. 25 LimbU's/kwartaal
 • 1 keer per maand: max. 8 LimbU's/maand

Je kan dus meehelpen om jouw omgeving proper te houden en daarbij ook nog eens LimbU’s verzamelen om leuke dingen te verkrijgen zoals filmtickets, tickets voor De Lijn of een bon. 

Affiche StraatNetZwerfvuilactie 'Straat.net'

VOOR WIE?

Limburg.net organiseert ieder jaar samen met het stadsbestuur van Halen, de scholen en verenigingen de zwerfvuilactie 'Straat.net'.

HOE MEEDOEN?

Limburg.net brengt de verenigingen en scholen per brief op de hoogte van de actie in de loop van de maand januari. De stad Halen doet een oproep via de stedelijke infokanalen. Met de actie willen we duidelijk aangeven dat achteloos afval wegwerpen als zwerfvuil niet door de beugel kan.

Scholen en verenigingen kunnen zich tot 28 februari inschrijven bij de Halense Milieudienst en halen hier ook hun zwerfvuilpakket op met daarin:

 • zwerfvuilzakken,
 • handschoenen,
 • veiligheidsvestjes,
 • grijpers,
 • de route.

Als je niet de mogelijkheid ziet om in het stadhuis te passeren, kan je ook altijd bij onze vrijwilligers terecht op de dag zelf.

VERLOOP VAN DE ACTIE

 • deelnemers ruimen zwerfvuil op in een gebied dat zij kiezen of dat hen wordt toegewezen,
 • de gevulde zakken worden op een aantal aangeduide verzamelpunten verzameld en nadien door de stadsdiensten opgehaald
 • aangetroffen sluikstorten worden genoteerd en doorgegeven aan de politie,
 • per opgeruimde kilometer ontvangt de deelnemende school of vereniging € 15.

NADIEN, BELONING

Na de zwerfvuilactie dien je de veiligheidsvestjes, grijpers, nog bruikbare handschoenen en overschot aan zwerfvuilzakken terug te brengen naar het stadhuis.
De vergoeding (€ 15 per opgeruimde kilometer) wordt op het opgegeven rekeningnummer overgeschreven.

Contactinformatie

Contactpersonen