Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied waarop ze van toepassing zijn een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, … De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen.

Er worden verordeningen opgemaakt op 3 niveaus. Hier volgt een overzicht van die drie niveaus en de verordeningen die er momenteel gelden.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

  • verordening weekendverblijven
  • verordening toegankelijkheid
  • verordening hemelwater
  • verordening wegen voor voetgangersverkeer
  • verordening breedband
  • verordening publiciteit (in ontwerp)

Je kan de verordeningen lezen via de website van het Departement Omgeving.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Voor de geldende verordeningen van de provincie neem je best even contact op met de dienst Stedenbouw van de provincie.

Contactgegevens Directie Omgeving, Omgevingsvergunning, Stedenbouw
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 83 44
E omgevingsvergunning@limburg.be 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen; stad Halen

Kapvergunning met betrekking tot beplantingen.

Contactinformatie